Telewizory kineskopowe

Telewizory CRT

Telewizor CRT to zmodyfikowana technologia produkcji tradycyjnych kineskopów. Zachowana została dotychczasowa zasada działania lampy kineskopowej, wprowadzone modyfikacje poprawiają jakość obrazu: ostrość i wierność odtwarzania pełnej gamy kolorów.

Kineskop to lampa szklana z próżnią. Miedzy katodą, a anodą jest napięcie od 17 kV do 27 kV w zależności od przekątnej ekranu. Działa kineskopu CRT składają się z trzech katod, dla każdego koloru podstawowego RGB i dodatkowych elektrod, które formują strumień elektronów. Napięcia anodowe powoduje, że wiązka elektronów skierowana jest na ekran pokryty luminoforem. Aby kolor i intensywność świecenia ekranu we wszystkich jego punktach były zgodne z nadawanym obrazem, wiązka elektronów jest odchylana synchronicznie przez cewki odchylające. Trzy strumienie elektronów z dział RGB odchylane są jednocześnie. Bezpośrednio przed ekranem jest maskownica z otworami, przez które strumień elektronów zapala wybrane grupy pikseli.

W pierwszych kineskopach do telewizorów kolorowych, piksele trzech sąsiadujących kolorów RGB miały kształt okrągły i ułożone były trójkątne triady. Ta przestarzała technologia DELTA występowała powszechnie w telewizorach rosyjskich. W polskich telewizorach już od początku stosowano kineskopy w technologii PIL (precision in-line).

Zmiana kształtu piksela z okrągłego na prostokątny, bardzo poprawiła precyzję sterowania, bez potrzeby stosowania rozbudowanych układów zbieżności dynamicznej.


Kineskopy PIL mają dużo lepszą zbieżność i czystość niż DELTA jednak nadal są niewielkie błędy zbieżności w rogach, co objawia się niewielkim zakolorowaniem w tym miejscu.

Dodatkowo z powodu obecności metalowej maskownicy za luminoforem, kineskop jest wrażliwy na zewnętrzne pole magnetyczne. Stwarza to konieczność okresowego rozmagnesowywania jego maski. Czynność to dzieje się automatycznie przy włączeniu odbiornika.

Wady telewizorów z kineskopem

Telewizory z tradycyjnymi kineskopami są objętościowo największe w porównaniu z tą samą przekątną telewizorów plazmowych lub LCD. Nawet te najbardziej płaskie kineskopy mają od nich większe zniekształcenia geometrii w narożnikach. Kineskop jest rodzajem lampy katodowej, która emituje szkodliwe dla zdrowia promieniowanie, dlatego nie można przez długi czas patrzyć na ekran z niewielkiej odległości. W telewizorach z kineskopem nie było jeszcze dekoderów DVB-T, więc nie potrafią one samodzielnie odbierać telewizji cyfrowej. Telewizor kineskopowy pobiera dużo więcej prądu niż LCD.

Zalety telewizorów kineskopowych CRT

Były tańsze od telewizorów LCD i PDP. Mają szeroką gamę odtwarzanych kolorów i największy ze wszystkich zakres gradacji odcieni. Kineskop CRT zapewnia duży kąt widzenia, bez utraty jakości. Żywotność telewizorów kineskopowych jest większa niż plazmowych oraz były one prostsze w naprawie. Dlatego naprawy telewizorów kineskopowych były głównie wykonywane w domu u klienta.Katalog telewizorów czarno-białych z czasów PRL - Stare Tv